AVMASKNING OCH VACCINATION

* Alla hästar som står i stallet samt ny inflyttade ska vara fullt vaccinerade mot hästinfluensa.

* Alla nya hästar som kommer till stallet mellan mars - oktober ska vara avmaskade innan inflytt.

* Gården ingår i SVA:s program för hästbesättningar, vilket innebär att på våren och hösten görs gemensam mask koll av alla hästar.

* Vinterhagar ska mockas på våren och fram till betet och på hösten så länge det finns möjlighet innan snön kommer.
FODER OCH STRÖ

* Fri tillgång av hö ensilage i den mån hästen behöver ingår i hyran.

* Kraftfoder och mineraler står hyresgästerna för själva.

* Fyra spånbalar per månad för häst och tre balar månad för ponny. Utöver detta finns balar att köpa på gården till självkostnadspris (85 kr per bal)JOURER


* From 1 sept tom 1 juni ingår in och utsläpp samt morgon och kvällsfodring måndag till fredag morgon. Fredag kväll till söndag kväll samt helgdagar, ansvarar hyresgästerna för in och utsläpp samt fodring.

* Alla hyresgäster ska ta en morgonjour samt en kväll per månad, beroende på antalet dagar så kan det bli fler jourer per månad.

* Stallet sopas varje morgon av den som har jour.

* Fredag kväll: Städa och ställa iordning i fikarum + omklädning/toa.

* Lördag morgon: Kratta gången som går från stora porten ner till vägen.

* Lördag kväll: Täckesrum & redskapsutrymme

* Söndag morgon: Sopa foder & höladan.

* Söndag kväll: Städa sadelkammare x 2RIDHUSET


* Söndag, måndag och tisdag är hopp-dagar. Hoppning går före all annan ridning. Vill man ha ridhuset för sig själv ska det dock bokas.

* Alla tar upp bajs efter sin häst. Gäller även på uteridbanan.

* All ridning ska ske med respekt för andra ekipage som vistas i ridhuset.

* Om det sitter en skylt på ridhusdörren där det framgår att unghästridning pågår så knackar man INTE på dörren eller liknande utan då avvaktar man tills personen i ridhuset är klar. Detta är alltså en bokad tid men extra noga att inte störa.

TVÄTTMASKIN och TORKRUM

* Två tvättar per häst i månaden ingår i stallhyran. Tvättmedel står var och en för själva. Vill man tvätta mer än det som ingår så går det självklart bra, till självkostnadspris ( 35 kr/tvätt )

* Täcken som varit på tork i torkrummet får ej hänga längre än ett dygn. Detta för att inte ta upp plats för andra. Var och en ansvarar för att plocka undan sin hästs täcken när dessa är torra. Hänger täcken för länge kommer det att hängas ut i gången.ÖVRIGT


* Barn under 18 år bör bära hjälm vid all hästhantering, vid ridning däremot så är det krav på hjälm oavsett ålder.
   Svedje Gård uppmuntrar även de över 18 år att bära hjälm vid övrig hantering.

* Lastning ska i första hand ske nere vid ridhuset. Alla ska ta upp bajs efter sin häst omkring stallet, gårdsplan och ridhuset. Gäller även gången ner från stallet.

* Alla ska sopa efter sig när de spolat sin häst i gången, tömt silarna i avloppet, mockat samt se till att inte lämna grimmor, hinkar m.m i stallgången.

* När man tar ut en hovslagare så ansvarar man själv för att söm och skor etc tas rätt på efteråt. Söm och skor kastas på avsedd plats och får ICKE kastas på gödselhögen. Det är inte alltid hovslagaren själv tar rätt på dessa så var noga med detta själv.

* Spolplatsen är endast avsedd för spolning av häst. Skötsel av häst ska göras på annan plats. Detta för att lämna fri passage till andra hyresgäster/hästar

* Om man rider eller har tagit in sin häst för ryktning eller liknande och är klar efter klockan 17.00 så släpper man INTE ut sin häst igen utan då får hästen stanna inne.

Detta gäller vardagar som helger.Från oss på gården!


Säg till!

- Om du ser att något är på väg att gå sönder eller att något redan är trasigt (staket, lysrör, vattenläckage osv) säg till direkt!
​ Om något är trasigt och du inte kan åtgärda problemet själv, säg till så snart du kan. Ex vattenskador kan leda till stora problem (och kostnader) om de inte åtgärdas snabbt.

- Ser du att en häst inte mår bra, ring hästens ägare! Ägaren vill säkert veta om hästen inte mår bra.

- Ju snabbare man får reda på problemet desto snabbare kan det åtgärdas!

Hjälps åt!

- Är du i stallet, hjälp den som har insläpp, fodring mm. Det går snabbare och det blir en trevligare stämning!

- Ser du att någon har glömt att ställa fram foder eller ge sin häst vatten, ta fram foder, fyll vatten. Hästen ska inte drabbas!

- Nästa gång kan det vara du som glömmer…

Glöm inte att kommunicera – prata med varandra! 😊